[Geschate Lieszäit: 9 Minutten]

Am Dezember gouf de leschte Budget vun der Blo-Rout-Grénger Regierung an der Chamber gestëmmt. Um Ënn waren d’Majoritéitspolitiker dofir, an d’Oppositioun unanime dogéint. Dat ass esou bei engem Budgetsvote. Leider ass awer och nach eppes anescht bei engem Budget zu Lëtzebuerg de Fall: en ass an engem gewëssene Sënn sexistesch.

Et geet hei net ëm e semantesche Problem an der Ekonomie – déi, laut hirem ‘Papp’, Alfred Marshall, eng “study of men as they live and think and move in the ordinary business of life” ass – mä vill méi ëm Gender Budgeting. Gëtt de Staat genee esou vill Suen aus, fir Saachen déi de Fraen ze gutt kommen, wéi fir déi déi Männer hëllefen? Dat kann ee mat plakegen Zuelen fir déi eenzel Ministèren net erausfannen. Beispill: Wann e Staat beim Spueren seng sozial Ausgaben kierzt, da gesäit een am Budget just eng Kierzung vun den Zuelen um Pabeier. Dobaussen um Terrain trëfft esou eng Entscheedung, wéi der nëmmen all ze vill zënter der Finanzkris geholl goufen, d’Frae vill méi wéi Männer. “Jiddereen” huet zwar dann a schwieregen Zäite missten op d’Zänn bäissen, mä, well een als Staat net genee higekuckt huet, huet net all Bierger d’nämmlecht vill missten opginn.

Wa Staaten esou gender spezifesch Analyse vun hire Budgeten awer maachen, dann huet dat gréisser Impakter op d’Politik. Laut engem Rapport vun der OECD aus dem läschte Joer koum et an deenen OECD Länner mat gender budgeting e.a. zu Verbesserungen an der Schoul, um Aarbechtsmaart, bei der Gesondheet a bei der Sécherheet vun de Bierger. A Mexiko ass esou opgefall, dass ee manner Sue fir Krankheete vu Fraen oder Schwangerschafts Preventioun bei Teenager ausginn huet. A Japan goufen dono Mesure geholl, fir d’Belästegung an Diskriminéierung vu Mammen op der Aarbecht ze reduzéieren – wat e gréissere Problem fir d’Land duerstellt. An Holland huet een déi finanziell Ënnerstëtzung vum Staat fir d’Universitéiten un eng Quot gekoppelt. Fir déi voll Ënnerstëtzung ze kréien muss eng Universitéit e konkrete Plang virleeën, wéi een nach vrun 2020 minimum 30 Prozent Fraen als Professer a Membere vum Verwaltungsrot kritt. (Et si schliisslech zënter Joren an ëmmer méi westleche Länner méi Fraen op den Universitéiten wéi Männer – a Frae verloossen d’Uni och mat méi engem héijen Diplom.)

 

Gender Budgeting ist eine Anwedung des Gender Mainstreaming im Prozess der Haushaltsplanung. Gemeint ist, dass die Mittelplanung unter Gender-Askepten bewertet wird, wobei auf allen Ebenen des Prozesses die Gender-Perspektive einbezogen wird und Einnahmen- und Ausgabenstrukturen auf die Förderung der Geschlechtergleichstellung ausgerichtet werden.  – Europarot, 2002

 

Am Oktober 2001 hat d’EU Kommissioun entscheed, fir Gender Budgeting innerhalb vun der EU anzesetzen an esou d’Gläichstellung tëschent Mann a Fra an der Gesellschaft ze fërderen. Am nämlechte Joer grënne Fraen aus der Wirtschaft, Verwaltungen, ONGen an Interessensveräiner an Éisträich den Aarbechts-Grupp “Frauen und Budget.” 2004 grënnt déi éisträichesch Regierung een interministeriellen Arbeschtsgrupp zu deem Thema. An 3 Joer méi spéit, am Mäerz 2008, bekennt sech d’Bundesregierung “zu einer geschlechtergerechten Budgetplanung und -gestaltung und zur Anwendung des vom Frauenministerium erstellten Leitfadens zur Umsetzung von Gender Budgeting.” Zënter dem 1. Januar 2013 ass et Gesetz an der Alperepublik, fir bei all Budget – ob um lokalem oder um nationale Plang – esou een Gender Budgeting ze maachen. Dank dësem Budgeting ass et der Regierung opgefall, dass vill Fraen net zréck an den Arbechtsmarché gaange sinn, well d’Steieren op “secondary earners” ze héich war a vill Koppelen sech dofir entscheet hu, fir just de Mann um Arbechtsmart ze loossen.


Vun de 34 OECD Memberen hu 15 Staaten esou een Gender Budgeting schonns agefouert (oder hu konkret Pläng fir dat geschwënn ze maachen). Och am Grand-Duché ass d’Noutwendegkeet vun dëse Berechnungen de Parteien duerchaus bewosst.

Um Ufank vun der EU Presidence hat d’Chancegläicheets Ministerin, Lydia Mutsch (LSAP), op enger Pressekonferenz mat der Familjeministesch Corinne Cahen (DP) “les impacts différents d’une politique budgétaire sur les femmes et les hommes” duergestallt. D’Konzept ass der Ministesch schliislech ganz gutt aus hirer Zäit als Buergermeeschtech bekannt. Zesumme mat der deemoleger Schäffin Vera Spautz hat d’Mutsch 2007 dofir gesuergt, dass déi 2. gréisste Stad am Land op Gender Budgeting setzt. Et war een déi 1. Gemeng am Land, déi dat gemaach huet.

An och der 3. Partei an der aktueller Koalitioun, déi Gréng, ass dat Mëttel fir eng Gläichstellung z’erreechen net onbekannt. Am Mäerz 2005 huet d’Partei déi deemoleg CSV-LSAP Regierung opgefuerdert, fir Gender Budgeting am Grand-Duché anzeféieren. “Une véritable politique d’égalité des chances,” huet et zum Schluss vun deem Communiqué deemools geheescht gehat, “exige un engagement et une volonté politique de tous les acteurs et de toutes les actrices politiques et ce à tous les niveaux!”

Déi lénksliberal Regierung war ugetrueden an der Budgetspolitik, fir eng “kopernikanische Revolution” z’ënnerhuelen. Leider huet een do d’Frae scheinbar vergiess, well Lëtzebuerg ass 1 vun den OECD Memberen, déi weiderhin hei net maachen an, wéi d’OECD an hirem leschte Rapport schreiwt, och kee konkrete Plang hunn dëst a noer Zukunft ze maachen. Wéi den “Gender Equality” Plang 2015-2018 vum Chancegläichheetsministère – mam Titel “Making Gender Equality a Reality” – op der 2. Säit schonns ganz traureg festgehalen huet,

The importance of integrating the gender perspective into policy work in order to improve the quality, effectiveness, fairness and consistency of public policy remains underestimated in the ministries. International experience has shown that without a strong political will to create a consensus on equality and a culture of gender equality, the policy of gender mainstreaming could prove difficult to implement. [Emphasis added]

E puer Säite méi spéit heescht et beim wichtege Finanzministère, dass dëse géif dofir suergen, fir dass déi eenzel Ministère genuch Suen hunn, fir déi generell Politik vun Gender Equality ëmzesetzen. (Wéi een dat ouni Zuele ka wierklech maachen, dat steet net do.) Doriwwer eraus géif een sech u spezifesch Objektiver halen, wéi zum Beispill dass Fraen a Männer d’nämmlecht vill besteiert ginn. Eng “Revolutioun” gesäit anescht aus. De Ball läit hei wuel bei der nächster Regierung, egal wéi eng Faarf dës wäert hunn, fir déi néideg Schrëtt bei dësem wichtegen Thema z’ënnerhuelen.


Featured Image: Nick Youngson CC BY-SA 3.0 Alpha Stock Images

 

Posted by Tom

Een 20-something, dee sech gedanklech a physesch an der transatlantescher Welt ronderëm beweegt.

3 Comments

  1. […] NextBudget & Gender zu Lëtzebuerg: “d’Revolutioun” huet […]

    Reply

  2. […] Joer am Gender Pay Gap Rapport vum WEF no hanne gefall ass. Et ass schlecht, dass een, trotz “kopernikanesch Revolutioun,” keen Gender Budgeting zu Lëtzebuerg mécht. Et ass krank, dass […]

    Reply

  3. […] méi een héijen Taux vu Gewalt géint Frae, wéi den Duerchschnëtt an der EU, an zielt bal zur Minoritéit an der OECD déi keen Gender Budgeting ëmsetzen. De Wahlkampf ass am Grand-Duché op den Audio & audiovisuelle Medien ëmmer richteg […]

    Reply

E Kommentar hannerloossen:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.